Share

Oferta

Oferta

Nasza oferta:

PAKIET 1- WIZYTA PROJEKTANTA- INWENTARYZACJA

Zakres:

 • sporządzenie rysunku inwentaryzacji na podstawie dosłanej uprzednio przez  klienta dokumentacji
 • wykonie pomiarów kontrolnych przez projektanta celem sprawdzenia potrzebnych odległości i różnic terenu
 • sporządzenie dokumentacji fotograficznej i omówienie  założeń projektowych
 • skorygowanie rysunku inwentaryzacji o ewentualne różnice wynikłe podczas przeprowadzanych pomiarów
400,-

 

[dla tematów większych,  powyżej  300 m2  pow. utwardzenia lub o skomplikowanej topografii, układzie urbanistycznym lub architekturze –wycena indywidualna]

PAKIET  2 – koncepcja nawierzchni-rysunek 2d

Zakres:

 • wizyta projektanta – wykonanie pomiarów i konsultacje na miejscu budowy  / pakiet 1
 • wykonanie jednej koncepcji aranżacji nawierzchni i elementów małej architektury ogrodowej (tj. klomby, murki)
 • dobór odpowiednich materiałów (spotkanie z klientem w ogrodach wystawowych prezentujących asortyment zabudowy nawierzchni)
 • sporządzenie specyfikacji materiałowej

Koncepcję sporządza się na podstawie wykonanej uprzednio przez projektanta  inwentaryzacji  terenu oraz szczegółowej analizy funkcjonalnej, podczas której zostaje określana minimalna powierzchnia ruchu pieszego kołowego, każdy aspekt zabudowy przestrzennej (murki, donice, rabaty, tarasy), rodzaj asortymentu oraz stylistyka kompozycji (klasyczna, nowoczesna). 

Pakiet ten najczęściej jest zamawiany z pakietem „WIZYTA PROJEKTANTA”. Jednakże, jeśli klient osobiście dokona pomiarów i dośle niezbędne  informacje, jest możliwe przygotowanie rysunku bez wizyty projektanta, (koszt całkowity będzie pomniejszony o koszt wizyty).

 

1100,-

[dla tematów większych,  powyżej  300 m2  pow. utwardzenia lub o skomplikowanej topografii, układzie urbanistycznym lub architekturze –wycena indywidualna]

PAKIET  3 – wizualizacja-projekt 3d

Zakres:

 • wykonanie pomiarów i konsultacje na miejscu budowy tak jak w  przypadku pakietu „WIZYTA PROJEKTANTA”
 • wykonanie rysunku 2D tak jak w przypadku „Pakietu 2”
 • wykonanie  przestrzennego modelu obrazującego docelowy efekt projektowanej kompozycji
2500,-

 

[dla tematów większych,  powyżej  300 m2  pow. utwardzenia lub o skomplikowanej topografii, układzie urbanistycznym lub architekturze –wycena indywidualna]

 PAKIET 4- PROJEKT ELEWACJI

Zakres:

 • 4 widoki perspektywiczne budynku – wizualizacja
 • rysunek  każdej z elewacji w skali 1:100
 • opcjonalnie wykaz użytych materiałów
1500,-

 

[dla tematów większych,  powyżej  300 m2  pow. utwardzenia lub o skomplikowanej topografii, układzie urbanistycznym lub architekturze –wycena indywidualna]

PAKIET 5- PROJEKT MAŁEJ ARCHITEKTURY

Zakres:

 • widoki perspektywiczne – wizualizacja
 • rzuty w skali 1:100
 •  przekroje
 • specyfikacja materiałowa
1000,-

 

[dla tematów większych,  powyżej  300 m2  pow. utwardzenia lub o skomplikowanej topografii, układzie urbanistycznym lub architekturze –wycena indywidualna]

PAKIET 6- PROJEKT OGRODZENIA

Zakres:

 • widoki perspektywiczne – wizualizacja,
 • rzuty w skali 1:100
 •  przekroje
 • specyfikacja materiałowa
800,-

 

[dla tematów większych,  powyżej  300 m2  pow. utwardzenia lub o skomplikowanej topografii, układzie urbanistycznym lub architekturze –wycena indywidualna]