Share

PAKIET 5- PROJEKT MAŁEJ ARCHITEKTURY

PAKIET 5- PROJEKT MAŁEJ ARCHITEKTURY

PAKIET 5- PROJEKT MAŁEJ ARCHITEKTURY

Zakres:

  • widoki perspektywiczne – wizualizacja
  • rzuty w skali 1:100
  •  przekroje
  • specyfikacja materiałowa
1000,-

 

[dla tematów większych,  powyżej  300 m2  pow. utwardzenia lub o skomplikowanej topografii, układzie urbanistycznym lub architekturze –wycena indywidualna]

Share post: