Share

PAKIET 1- WIZYTA PROJEKTANTA- INWENTARYZACJA

PAKIET 1- WIZYTA PROJEKTANTA- INWENTARYZACJA

PAKIET 1- WIZYTA PROJEKTANTA- INWENTARYZACJA

Zakres:

  • sporządzenie rysunku inwentaryzacji na podstawie dosłanej uprzednio przez  klienta dokumentacji
  • wykonie pomiarów kontrolnych przez projektanta celem sprawdzenia potrzebnych odległości i różnic terenu
  • sporządzenie dokumentacji fotograficznej i omówienie  założeń projektowych
  • skorygowanie rysunku inwentaryzacji o ewentualne różnice wynikłe podczas przeprowadzanych pomiarów
400,-

 

[dla tematów większych,  powyżej  300 m2  pow. utwardzenia lub o skomplikowanej topografii, układzie urbanistycznym lub architekturze –wycena indywidualna]

Share post: