Share

PAKIET 3 -wizualizacja-projekt 3d

PAKIET 3 -wizualizacja-projekt 3d

PAKIET  3 – wizualizacja-projekt 3d

Zakres:

  • wykonanie pomiarów i konsultacje na miejscu budowy tak jak w  przypadku pakietu „WIZYTA PROJEKTANTA”
  • wykonanie rysunku 2D tak jak w przypadku „Pakietu 2”
  • wykonanie  przestrzennego modelu obrazującego docelowy efekt projektowanej kompozycji
2500,-

 

[dla tematów większych,  powyżej  300 m2  pow. utwardzenia lub o skomplikowanej topografii, układzie urbanistycznym lub architekturze –wycena indywidualna]

Share post: