Share

PAKIET  2 – koncepcja nawierzchni-rysunek 2d

PAKIET  2 – koncepcja nawierzchni-rysunek 2d

PAKIET  2 – koncepcja nawierzchni-rysunek 2d

Zakres:

  • wizyta projektanta – wykonanie pomiarów i konsultacje na miejscu budowy  / pakiet 1
  • wykonanie jednej koncepcji aranżacji nawierzchni i elementów małej architektury ogrodowej (tj. klomby, murki)
  • dobór odpowiednich materiałów (spotkanie z klientem w ogrodach wystawowych prezentujących asortyment zabudowy nawierzchni)
  • sporządzenie specyfikacji materiałowej

Koncepcję sporządza się na podstawie wykonanej uprzednio przez projektanta  inwentaryzacji  terenu oraz szczegółowej analizy funkcjonalnej, podczas której zostaje określana minimalna powierzchnia ruchu pieszego kołowego, każdy aspekt zabudowy przestrzennej (murki, donice, rabaty, tarasy), rodzaj asortymentu oraz stylistyka kompozycji (klasyczna, nowoczesna). 

Pakiet ten najczęściej jest zamawiany z pakietem „WIZYTA PROJEKTANTA”. Jednakże, jeśli klient osobiście dokona pomiarów i dośle niezbędne  informacje, jest możliwe przygotowanie rysunku bez wizyty projektanta, (koszt całkowity będzie pomniejszony o koszt wizyty).

 

1100,-

[dla tematów większych,  powyżej  300 m2  pow. utwardzenia lub o skomplikowanej topografii, układzie urbanistycznym lub architekturze –wycena indywidualna]

Share post: