Share

Oferta

Oferta

Nasza oferta:

PAKIET 1- WIZYTA PROJEKTANTA- INWENTARYZACJA

Zakres:

 • sporządzenie rysunku inwentaryzacji na podstawie dosłanej uprzednio przez  klienta dokumentacji
 • wykonie pomiarów kontrolnych przez projektanta celem sprawdzenia potrzebnych odległości i różnic terenu
 • sporządzenie dokumentacji fotograficznej i omówienie  założeń projektowych
 • skorygowanie rysunku inwentaryzacji o ewentualne różnice wynikłe podczas przeprowadzanych pomiarów
350,-

PAKIET  2 – koncepcja nawierzchni-rysunek 2d

Zakres:

 • wykonanie jednej koncepcji aranżacji nawierzchni i elementów małej architektury ogrodowej (tj. klomby, murki)
 • dobór odpowiednich materiałów (spotkanie z klientem w ogrodach wystawowych prezentujących asortyment zabudowy nawierzchni)
 • sporządzenie specyfikacji materiałowej

Koncepcję sporządza się na podstawie wykonanej uprzednio przez projektanta  inwentaryzacji  terenu oraz szczegółowej analizy funkcjonalnej, podczas której zostaje określana minimalna powierzchnia ruchu pieszego kołowego, każdy aspekt zabudowy przestrzennej (murki, donice, rabaty, tarasy), rodzaj asortymentu oraz stylistyka kompozycji (klasyczna, nowoczesna). 

Pakiet ten najczęściej jest zamawiany z pakietem „WIZYTA PROJEKTANTA”. Jeśli jednak klient zamawia usługę bez „WIZYTY PROJEKTANTA – INWENTARYZACJI”, w jego zakresie będzie  uzupełnić sporządzony uprzednio przez projektanta  podkład inwentaryzacji o brakujące informacje i wymiary.

650,-

PAKIET  3 – wizualizacja-projekt 3d

Zakres:

 • wykonanie pomiarów i konsultacje na miejscu budowy tak jak w  przypadku pakietu „WIZYTA PROJEKTANTA”
 • wykonanie rysunku 2D tak jak w przypadku „Pakietu 2”
 • wykonanie  przestrzennego modelu obrazującego docelowy efekt projektowanej kompozycji
1700,-

 PAKIET 4- PROJEKT ELEWACJI

Zakres:

 • 4 widoki perspektywiczne budynku – wizualizacja
 • rysunek  każdej z elewacji w skali 1:100
 • opcjonalnie wykaz użytych materiałów
1200,-

PAKIET 5- PROJEKT MAŁEJ ARCHITEKTURY

Zakres:

 • widoki perspektywiczne – wizualizacja
 • rzuty w skali 1:100
 •  przekroje
 • specyfikacja materiałowa
800,-

PAKIET 6- PROJEKT OGRODZENIA

Zakres:

 • widoki perspektywiczne – wizualizacja,
 • rzuty w skali 1:100
 •  przekroje
 • specyfikacja materiałowa
600,-

 

Uwaga: każda z powyższych usług wymaga udostępnienia przez inwestora dokumentacji projektowej  tj. plan  zagospodarowania działki, rzut parteru budynku, zdjęcia posesji czy w przypadku projektów elewacji – widok elewacji, przekrój.