Share

PAKIET 1- WIZYTA PROJEKTANTA- INWENTARYZACJA

PAKIET 1- WIZYTA PROJEKTANTA- INWENTARYZACJA

PAKIET 1- WIZYTA PROJEKTANTA- INWENTARYZACJA

Zakres:

  • sporządzenie rysunku inwentaryzacji na podstawie dosłanej uprzednio przez  klienta dokumentacji
  • wykonie pomiarów kontrolnych przez projektanta celem sprawdzenia potrzebnych odległości i różnic terenu
  • sporządzenie dokumentacji fotograficznej i omówienie  założeń projektowych
  • skorygowanie rysunku inwentaryzacji o ewentualne różnice wynikłe podczas przeprowadzanych pomiarów
350,-

Share post: